Loading...
תרומות לעמותה 2017-05-02T23:39:55+03:00

סכום התרומה

סה"כ 5

פרטים אישיים

  דרכים נוספות לתרום:

  העברה בנקאית
  בנק אוצר החייל
  מס' חשבון: 167560
  סניף 362 מפרץ חיפה
  עמותת יד לנשימה, ע.ר 580626661

קוד IL220143620000000167560 – IBAN

 SWIFT  – FIRBILITXXX

  תרומה בהמחאה
  עמותת "יד לנשימה"
  לידי מאיה דרייר ליברמן
  רחוב הל"ה 28 רמת החייל, תל אביב
  מיקוד 6927728